Airsoft

Formace

Formace jednotky

Tvary družstva

Základní tvar družstva je zástup, dvojstup, šíp nebo kopí, kruh a rojnice. Výběr vhodného tvaru záleží na šesti faktorech:

Terén, ve kterém postupujete

Pravděpodobný směr nepřátelské palby

Viditelnost

Jak bude družstvo nejsnáze řízeno

Potřeba maximálního účinku vlastní palby

Kdo má převahu ve vzduchu

Zástup

Je nejzákladnější podoba vojenského tvaru a v džungli je často jediný možný. Je vynikající pro pohyb podél křoví či okraje lesa, ideální pro postup úzkým průchodem. Je snadno ovladatelný a je nejméně zranitelný při palbě z boku.

Je ovšem velmi zranitelný palbou zepředu a vlastní palba tímto směrem je velmi obtížná

Šíp

Šíp je asi nejpoužívanějším tvarem pro postup otevřeným terénem. Kulometná skupina je umístěna na tom křídle, odkud lze očekávat útok.

Kopí

Kopí je obdobou šípu, ale používá se pokud není potřeba rozvinout kulometnou skupinu na určitém křídle. Kulometná skupina se drží ve středu, kde tvoří kopí a je připravena přesunout se na jakékoliv křídlo.

Kruh

Kruh se často používá při překonávání otevřeného prostoru v noci. Je snadno ovladatelný a poskytuje dobré možnosti pro kruhové pozorování i obranu. Umožňuje vést palbu na všechny strany, ale představuje soustředěný cíl.


Rojnice

Je použitelná jako útočná sestava, je však obtížně ovládatelná.

5 Bodů pro bezpečný pohyb

Sledujte svého velitele a jeho povely

Udržujte kontakt s ostatními družstvy

Buďte zticha a naslouchejte

Dodržujte své postavení

Buďte pozorní

Buďte připraven k přeskupení družstva

"A ještě jedna rada na závěr Nejdřív se podívej a potom pohni